Mobil 4

Samtal/Coachning

Se saker från en annan synvinkel, hitta din väg.

Du får berätta för mig vad du vill ha hjälp med. Tillsammans kommer vi fram till vilka möjligheter du har och du känner efter vad som är det bästa för dig. En förändring är ju oftast en process där man bör ta ett steg i taget. Beroende på vad du vill ha hjälp med kan det behövas mer än ett samtal.

Pris: 1 timme, 750 kr inkl. moms