Mobil 4

Tips till dig

Ge healing till dig själv
Lägg din ena handflata på hjärtat.
Säg högt:
Jag fyller mitt hjärta med ljus och kärlek, harmoni och balans
för att jag är värd det.

Rekommenderat intag: 3 ggr/dag
 

Säg detta till dig själv varje kväll
Jag är nöjd med vad jag har gjort idag.
Jag är tacksam för allt jag har i livet.
Jag är stolt över vem jag är.
Med dessa rader kan du påverka ditt självförtroende och din självkänsla positivt.