Mobil 4

Personuppgifter - GDPR

Personuppgifter

De uppgifter som lagras är kunders namn, adress och telefonnummer.

Hur används personuppgifterna?

Namn och adress används till kundens kvitto, för att uppfylla Bokföringslagens regler. Telefonnumret sparas för att snabbt komma i kontakt vid behov, t ex för att ändra tid eller upplysa om något. Susanne Landegren är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du som kund lämnar till Healingstugan. De uppgifter vi har sparas så länge de är relevanta eller enligt lag. Bokföringslagen kräver att kvitton sparas i 7 år. Ingen information lämnas vidare för att användas av tredje part.

GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR(General Data Protection Regulation) ersätter PUL(personuppgiftslagen). GDPR gäller i hela EU. GDPR reglerar all form av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Mer information om GDPR kan du få via Datainspektionen.