Mobil 4

Tidigare liv - Regression

Regression - ett sätt att komma åt information som vi inte är medvetna om

Tidigare liv

Känns tanken svindlande. Du kanske säger det tror jag inte på. Du tror kanske bara vi har ett liv. Detta livet. Alla får ha sin egen tro. Sen jag började förstå att jag har tidigare liv har livet blivit mer spännande och jag har lättare att förstå varför jag reagerar som jag gör på olika människor och olika situationer.

  Regression

Regressionen tar dig tillbaks i tiden, det kan vara tidigare i det här livet eller ett tidigare liv. Den kan hjälpa dig att se saker på ett annat sätt eller få en förståelse för varför du reagerar på ett visst sätt.  

Du ska bara göra en regression om du är bekväm med det. Du måste känna dig trygg och lita på att allt som kommer upp är för ditt eget bästa. 

Hur det går till: Du lägger dig på en brits i Healingstugan. Jag börjar med att göra en avslappningsövning för att du ska koppla bort vardagen. Sen vägleder jag dig genom regressionen. Du kan få upp både trevliga och obehagliga minnen, men du ska bara iaktta vad som händer som om det är en film du ser. Jag sitter jämte dig hela tiden och håller handen på din arm för att du ska känna dig trygg. Det liv du får upp är viktigt för dig just nu, det är därför du får upp det.

Pris: 1000 kr inkl.moms. Tid: 1,5 timme